ผลงานออกรายการทีวี

ติดตั้ง Solar pump Hybird

ฟาร์มปลา 300 ไร่ ค่าไฟเป็นศูนย์

ฟาร์มกบ ไม่พบค่าไฟ

ประปาวัด พลังงานแสงอาทิตย์

สวนป่า 60 ไร่ใช้พลังแสงอาทิตย์

การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง 

Services

สิ่งที่เราทำ

บริการติดตั้ง ระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ และจำหน่าย SOLAR INVERTER PUMP

กดสั่งซื้อ SOLAR INVERTER PUMP

น้ำไหล ไฟฟรี ดูดดีด้วยแดด